HälsoVägvisaren Annettes Hemsida
Vad är en Hårmineralanalys?

Jag har en ny hemsida på 

http://www.halsovagvisaren.com

Välkommen hit istället!Vitaminer och mineraler

För att vår kropp ska ha de byggstenar som behövs för att kunna läka sig själv behöver vi både tillräckligt av alla näringsämnen men även en balans mellan dem. Vill man undersöka kroppens Näringsstatus får man ut mycket genom att göra en Hårmineralanalys. Även om det är mineralerna som visas i tabellerna så hänger mineralernas nivåer ihop med olika vitaminer och det gör att man vet vilka vitaminer man behöver mer av också. Så i den kosttillskottsrekommendation som anges i Hårmineralanalysen ingår även vitaminer.

 

Vävnadsprov

Hårmineralanalysen är ett vävnadsprov så man kan använda både hår och naglar men det vanligaste är att man använder hår. För analysen behövs 150 mg hår som klipps i små tussar från flera ställen i nackpartiet, i obehandlat hår d.vs. ej permanentat på två månader, färgat senaste månaden.

Hårmineralanalysen visar den totala halten av ett ämne som kroppen har lagrat under en tidsperiod. Till skillnad från ett blodprov som endast visar mineralförekomsten vid provtagningstillfället och urinprov som bara visar vad som utsöndras från kroppen, inte vad som absorberats som bränsle.

 

Forskning / Laboratoriet

Hårmineralanalysen är baserad på mer än tjugo års klinisk forskning av den amerikanske biokemisten David Watts som har funnit samband mellan mineraler, vitaminer och nerv-, hormon- och immunsystemet. Håret skickas till USA, där det kemiska innehållet av mineraler, spårämnen och tungmetaller analyseras på Trace Elements Laboratorie. Laboratoriet är professionellt inriktade enbart på Hårmineralanalyser och är kliniskt licensierat och certifierat. Hårmineralanalyser görs där från 47 olika länder och från ca 4 000 Terapeuter /Läkare.

Föredrag av Peter Wilhelmsson om Hårmineralanalys
Klicka på denna länken om du vill höra ett föredrag om hårmineralanalys.

<iframewidth="560"height="315"src="http://www.youtube.com/embed/tug8Ax0J8qQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Hårmineralanalysens innehåll

Hårmineralanalysens resultat redogörs i ett Individuellt häfte på Svenska, där man kan se:

·        Varje mineral, tungmetall och spårämnens värde i tabeller som ses på bilden ovan.

·        Det finns även en tabell som visar hur balansen är mellan olika mineraler.

·     Utifrån de brister eller obalanser som finns av mineraler och tungmetaller, finns det beskrivet vad detta kan ge för symtom och vad som kan ha orsakat dessa brister eller överskott.

·        Man får även veta vilken ämnesomsättning man har, om man har tendens till en snabb eller långsam sköldkörtelfunktion och binjurefunktion.

·        Det finns även information om vilken mat som innehåller de mineraler som du har för mycket eller för lite av och som är bra att äta mer av en tid fram över eller undvika att äta. Det finns även andra kostråd utifrån vilken ämnesomsättning man har.

·        Ett kosttillskotts förslag finns också för ca. 2-3 månader. Vilket innebär att man äter större doser med vitaminer, mineraler och eventuellt saltsyratillskott, enzymer, binjurextrakt eller tymuspulver för att balansera de obalanser som finns.

Efter dessa 2-3 månader är det sedan viktigt att fortsätta med ett allmäntillskotten och ev. något av de andra tillskotten om det finns större obalanser av vissa mineraler, för att inte tappa det som uppnåtts under balanseringstiden.
Det är bra att göra en omanalys efter ett halv år för att se vart man har kommit med balanseringen och hur det kan vara bra att gå vidare.

Det tar ca 3-4 veckor efter att man har skickat iväg hårprovet tills analysen kommer. 

Vad de olika proportionerna mellan mineralerna indikerar enligt David Watts:
Dessa detaljer kan var mer intressanta att läsa när man har gjort en Hårmineralanalys och vill veta mer vad det är man kan utläsa av den. 

Kroppens ämnesomsättning
Tendens till Långsam eller Snabb Ämnesomsättning ses i förhållandet mellan Kalcium och Fosfor. Av befolkningen har 80% en Långsam Ämnesomsättning och 20% en Snabb Ämnesomsättning.

Vid Långsam Ämnesomsättning är Kalcium högt till Fosfor. Om Ämnesomsättningen blir mycket långsam kan det leda till extrem trötthet och depression. Symtomen är bland annat låg saltsyra produktion, låg kroppstemperatur och kalla händer och fötter. När man har låg saltsyra produktion försämras matsmältningen och därmed näringsupptaget.

Snabb Ämnesomsättning gör att cellerna alstrar mycket värme man får lättare att svettas, man får också svårare att slappna av och har lätt för att bli orolig. Kalcium är då lågt till Fosfor. Vid Snabb Ämnesomsättning har man tendens till låg Enzymproduktion i bukspottkörteln.

Sköldkörtelfunktionens aktivitet
Indikeras av förhållandet mellan Kalcium och Kalium. Högt Kalcium till Kalium indikerar en minskad Sköldkörtelfunktion. (Vid värden där Kalcium till Kalium är högre än 150 i Significant Ratios, är det bra att kolla sina Sköldkörtelvärden inom sjukvården).

När Kalcium är högt, tyder det på att Kalcium förloras från benen (osteroporos) men det hålls kvar i kroppen och lagras i den mjuka vävnaden. Om Kalcium lagras i de mjuka vävnaderna ökar risken för gallsten, njursten, torr hy, ont i leder och lymfstockning. Magnesium används för att sänka Kalcium och minska Kalciumlagringen i de mjuka vävnaderna. Magnesium stödjer också kvarhållande av Kalium. Essentiella fettsyror som fiskolja minskar också Kalciumöverskottet.

Överfunktion av Sköldkörteln ses då Kalium är högre än Kalcium. Detta ger symtom som irritabilitet, oro, hög vilopuls och lätt att svettas.

Binjurefunktionen
Reflekteras av Natrium och Kalium, och hänger ihop med graden av Stress, mycket låga nivåer av Natrium och Kalium indikerar tendens till utmattning. Högt Natrium indikerar det tidiga stadiet av stress, uppstår vid ökade stresshormoner. Natrium stödjer binjurarna och om det är lågt kan man ge näringsstöd med B-vitaminer, C- och E-vitamin. För att öka Kalium kan man ge näringsstöd i form av Zink, Mangan och Järn. 

Hormonbalansen
Mellan hormonerna Progesteron och Österogen indikeras via förhållandet mellan Zink och Koppar. Högt Koppar i förhållande till Zink indikerar att Österogen är högt till Progesteron. Förhöjt förhållande Koppar till Zink ger ofta PMS-besvär, långvarig och riklig mens. Kvinnor som har högt Zink till Koppar får ofta besvär efter mensdagarna och mår bäst innan mens.

Kopparvärden
Höga Kopparnivåer kan ge toxicitet, som ger symtom som problem i Lederna, Känslomässig obalans, Inlärningssvårigheter, Hudproblem m.m. Läs mer om Koppars betydelse på min sida om koppar. Zink och C-vitamin sänker Koppar.

Skelett, muskler och insulinobalanser.
Ses i förhållandet mellan Kalcium och Magnesium. Högt Kalcium till Magnesium ger tendens till benskörhet, muskelspänningar och ökad utsöndring av insulin. Vid högt Kalcium till Magnesium finns också mer benägenhet att Kalköverskott ansamlas vid kärlväggarna och man får en tendens till Arterioskleros. För att öka Magnesium rekommenderas ”Min-Plex B” som bl.a. innehåller B6 och Krom vilka stödjer upptaget av Magnesium. Krom och Mangan stödjer också blodsockerbalansen. 

Lågt Kalcium till Magnesium ger en tendens till slapp muskulatur och låg insulinproduktion. 

Virusinfektioner
Finns det mer tendenser till vid högt Koppar och högt Kalcium, antagonister (motsatser) till Koppar hämmar virus som t.ex. Zink, A-vitamin och C-vitamin.

Bakteriella infektioner
Finns det en tendens till vid högt Järn till Koppar.

Tungmetaller
I Tabellen Toxic Elements kan man se om man har en belastning av Uran, Arsenic, Bly, Kvicksilver, Aluminium, Cadmium. Förhållandet mellan vissa mineraler och tungmetaller är av stor betydelse genom att vissa mineraler skyddar mot att tungmetaller lagras i kroppen, detta förhållande ses i tabellen Toxic ratios.  

Blytoxicitet
Tecken på detta är när Kalcium är lågt till Bly, vilket kan ge symtom som Hyperaktivitet, Minnesförlust och Koncentrationssvårigheter. Lågt Järn till Bly är  också tecken på Blytoxicitet som kan visa sig som inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter. Även ett överskott av Kadmium eller Kvicksilver kan ge Hyperaktivitet hos barn.

Kvicksilvertoxicitet
Lågt Järn till Kvicksilver visar tecken på Kvicksilvertoxicitet vilket ger en benägenhet till Nerologiska störningar. Även Lågt Zink till Kvicksilver visar tecken på Kvicksilvertoxicitet.

 

För mer information om Hårmineralanalys:

Gå in på hemsida hos NutriTech http://www.nutri-tech.nu/

 

Bok om näring och om hårmineralanalys:

”Näringsmedicinska uppslagsboken” av Peter Wilhelmsson

 

Detta material sammanställt av:

Annette Löfman, Näringsterapeut  i Lund.