HälsoVägvisaren Annettes Hemsida

Konsultation / Distanskonsultation och Analyser

Om du är intresserad av att få hjälp med en konsultation, så vill jag att du kontaktar mig via e-post, skriv ett mail till halsovagvisaren@gmail.com. Så skickar jag ett formulär som heter "Min bakgrund”, då jag inför ett besök för konsultation eller telefonkonsultation vill att man fyller i detta formulär och mailar eller skickar till mig så jag har det i god tid innan konsultationen.

Vid en konsultation ger jag råd om kost, kosttillskott och örter utifrån de besvär man har.

Vid en telefonkonsultation skickar jag via e-post information utifrån det man anger att man vill ha hjälp med eller beskriver som sitt problem. Vid besök får man informationsmaterial av mig vid besöket.

En timmes konsultation kostar 800:-.

En och en halvtimmes konsultation, kostar 1100:-.

Pris för olika analyser tillkommer.

 

Analyser

Hårmineralanalys i samband med konsultation

Läs mer om under hårmineralanalys.

Kostar 1400:- för svar som PDF och genomgång vid ett telefonsamtal.

Kostar 1700:- för svar som ett pappershäfte och genomgång vid ett besök.

 

Hårmineralanalys utan konsultation

Vill man bara ha hjälp med en Hårmineralanalys på distans, skickar jag provtagningsskit och då ingår det en 20-minuters genomgång av analyser per telefon när du fått analyssvaret.

Kostar 1600:- med svar som PDF.

Kostar 1700:- med svar som pappershäfte.

 

Analys av Födoämnesallergi typ lll

Läs mer om under födoämnesanalys

ImuPro Screen

För att analys av de vanligaste 44 födoämnen

Kostar: 1495:- och kan bara göras i samband med en konsultation.

 

ImuPro Basic

För analys av 90 av de vanligaste födoämnen

Kostar: 2950:- och kan bara göras i samband med en konsultation.

 

 ImuPro Complete

Analyserar 270 födoämnen och tillsatser.

Kostar: 4950:- och kan bara göras i samband med en konsultation.

 

Hormonanalyser

Läs mer om hormoner under Hormonbalansen.

Analys av hormonerna Progesteron, Östrogen, Kortisol, DHEA och Testosterone görs via salivtest.

Analys av t.ex. Serotonin, GABA och Dopamin kan göras via en urinanalys.

Analys kan göras av en eller flera hormoner. Det är olika priser för antal hormoner som analysera.

Kostnad för analys av t.ex. fyra hormoner är 1600:- och kan bara göras i samband med en konsultation.

 

Analyser för förekomst av svamp, parasiter m.m.

Analys av förekomst av svamp – Mykologi

Vid denna analys kollar man förekomst i tarmarna av Candida albicans (vilken är extra viktig vid födoämnesintoleranser), andra svampsorter, jästsvampar och mögelsvampar.

Denna analys göras via en avföringsprov som tas hemma vid ett tillfälle hemma. 

Kostar 990:- och kan bara göras i samband med en konsultation.

 

Analys av förekomst av parasiter - Parasitologi

Vill man även få reda på om man har förekomst av parasiter som Gardia lamblia, amöbor, cryptosporidium, parasitiska maskar/maskägg och övriga protozoer(en celliga djur) kan man göra en analys av detta också via en avföringsanalys.

Kostar 1495:- och kan bara göras i samband med en konsultation.

 

Analys - Stool Flora Scan

I denna analys undersöker man både förekomst av parasiter, nivån av goda bakterier, oönskade bakterier, svamp, jäst och matsmältningsmarkörer.

Denna test är också en avföringstest som tas vid tre efterföljande tillfällen hemma.

Kostar 2995:- och kan bara göras i samband med en konsultation.

 

SCIO- Det frekvensmedicinska – kroppsanalysinstrumentet

SCIO är en databaserade medicinskt instrumentet där det i en databas finns inlagt frekvenserna för olika organ och ämnen, vid en analys sänds frekvenser för 10000 olika ämne från SCIO:n, hela processen tar 4 minuter och under den tiden blir man utsatt för varje frekvens en hundradels sekund. Mätningen sker helt utanpå kroppen via meridianernas ändpunkter. Inga nålar används så så det är helt smärtfritt! Instrumentet kan mäta olika typer av stress genom att datorprogramet avläser avvikande frekvenser och stopp i flöden vilka kan vara tidiga tecken på obalanser innan man känner några symtom.

SCIO betyder “att veta”.

Detta datorprogrampaket är ett av de mest avancerade system i sitt slag.
SCIO är världens ledande koncept för individuella hälsoanalyser inom bioenergimedicinen. SCIO är utvecklad av professor Bill Nelson i USA. Han har arbetat med energimedicinen och har ägnat 20 års forskning för att ta fram detta instrument.

Hur funkar detta med frekvenser?

Jo, allt är energi och energi är frekvenser. All materia är i grunden energi i rörelse som vibrerar med en viss frekvens dvs. svängningar per sekund. Det betyder att allting har sin egen frekvens. I våra kroppar har varje typ av cell sin egen frekvens, levern har en frekvens, njuren en annan osv. Detta gäller allt även virus, bakterier, svamp, vitaminer, mineraler osv. Det är dessa frekvenser och avvikande frekvenser som avläses vid en analys med SCIO:n. Man kan på så sätt få hjälp med vad som kan vara prioriterat att börja med att balansera för att stärka kroppens självläkande förmåga och förebygga sjukdom. Programmet kan också balansera avvikande frekvenser.

En och en halvtimmes konsultation då en kort hälsoanalys med SCIO ingår, kostar 1100:-

Två timmars konsultaton då en mer djupgående hälsoanalys med SCIO ingår, kostar 1300:-.