HälsoVägvisaren Annettes Hemsida

Konsultation / Distanskonsultation och Analyser

Om du är intresserad av att få hjälp med konsultation, så vill jag att du kontaktar mig via e-post, skriv ett mail till halsovagvisaren@gmail.com. Så skickar jag ett formulär som heter "Min bakgrund”, då jag inför ett besök för konsultation eller telefonkonsultation vill att man fyller i detta formulär och mailar eller skickar till mig så jag har det i god tid innan första konsultationen.

Vid en telefonkonsultation skickar jag via e-post information utifrån det man anger att man vill ha hjälp med eller beskriver som sitt problem. Vid besök får man informationsmaterial av mig vid besöket.

Hälsoresa, med tre besök! Kostar 2500:-

I de tre besöken ingår följande:

Första besöket:

Ingår konsultation kring att reducera allergener, infektioner och toxiner som kan vara den underliggande orsaken till dina besvär. Råd utifrån besvär. Om du vill ingår också en SCIO-analys. Besöket tar mellan 1 1/2 - 2 timmar.

Andra besöket:

Ingår konsultation kring att stödja matsmältning, läka tarmen m.m. För att tarmen ska kunna ta upp näring bättre både via maten och från tillskott inför en. ev. balansering av vitaminer och mineraler efter en hårmineralanalys. Råd utifrån nuvarande sitaution.

Tredje besöket:

Ingår konsultation kring att balansera vitaminer/mineraler m.m. Samt råd utifrån nuvarande situation.

Kostnad för olika analyser tillkommer.

 

Konsultation vid ett tillfälle


Ger jag råd utifrån besvär kring kost, tillskott och örter. Du får med dig skriven information.

En timmes konsultation kostar 1000:-.

En och en halvtimmes konsultation, kostar 1300:-.

Två timmars konsultation, kostar 1500:-.

Kostnad för olika analyser tillkommer.

 

Analyser

Hårmineralanalys i samband med konsultation

Läs mer om under hårmineralanalys.

Kostar 1400:- för svar som PDF och genomgång vid ett telefonsamtal.

Kostar 1500:- för svar som pappershäfte.

 

Hårmineralanalys utan konsultation

Vill man bara ha hjälp med en Hårmineralanalys på distans, skickar jag provtagningsskit och då ingår det en 20-minuters genomgång av analyser per telefon när du fått analyssvaret.

Kostar 1600:- med svar som PDF.

Kostar 1700:- med svar som pappershäfte.

 

SCIO- Det frekvensmedicinska – kroppsanalysinstrumentet

SCIO är en databaserade medicinskt instrumentet där det i en databas finns inlagt frekvenserna för olika organ och ämnen, vid en analys sänds frekvenser för 10000 olika ämne från SCIO:n, hela processen tar 4 minuter och under den tiden blir man utsatt för varje frekvens en hundradels sekund. Mätningen sker helt utanpå kroppen via meridianernas ändpunkter. Inga nålar används så så det är helt smärtfritt! Instrumentet kan mäta olika typer av stress genom att datorprogramet avläser avvikande frekvenser och stopp i flöden vilka kan vara tidiga tecken på obalanser innan man känner några symtom.

SCIO betyder “att veta”.

Detta datorprogrampaket är ett av de mest avancerade system i sitt slag.
SCIO är världens ledande koncept för individuella hälsoanalyser inom bioenergimedicinen. SCIO är utvecklad av professor Bill Nelson i USA. Han har arbetat med energimedicinen och har ägnat 20 års forskning för att ta fram detta instrument.

Hur funkar detta med frekvenser?

Jo, allt är energi och energi är frekvenser. All materia är i grunden energi i rörelse som vibrerar med en viss frekvens dvs. svängningar per sekund. Det betyder att allting har sin egen frekvens. I våra kroppar har varje typ av cell sin egen frekvens, levern har en frekvens, njuren en annan osv. Detta gäller allt även virus, bakterier, svamp, vitaminer, mineraler osv. Det är dessa frekvenser och avvikande frekvenser som avläses vid en analys med SCIO:n. Man kan på så sätt få hjälp med vad som kan vara prioriterat att börja med att balansera för att stärka kroppens självläkande förmåga och förebygga sjukdom. Programmet kan också balansera avvikande frekvenser.

Två timmars konsultation då en hälsoanalys med SCIO ingår, kostar 1500:-

 

Hormonanalyser

Läs mer om hormoner under Hormonbalansen.

Analys av hormonerna Progesteron, Östrogen, Kortisol, DHEA och Testosterone görs via salivtest. Analys kan göras av en eller flera hormoner. Det är olika priser för antal hormoner som analysera.

Kostnad för analys av t.ex. fyra hormoner är 1600:- och kan bara göras i samband med en konsultation.

 

Födoämnesöverkänslighetsanalyser

ImuPro Screen 

Analyserar 44 av de vanligast förekommande födoämnena såsom mjölk och mjölkprodukter, sädesslag och ägg. Du får med en utförlig rapport med lättöverskådligt resultat. Nutritionsguide medföljer inte.

Kostar: 1495:- i kombination med konsultation

 

ImuPro Basic 

Analyserar de 90 vanligaste födoämnen såsom kött, grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter och ägg. Utöver en utförlig rapport med lättöverskådligt  och detaljerat resultat får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för en 4-dagars rotationsdiet.

Kostar: 2950:- i kombination med konsultation

 

ImuPro Complete

Analyserar 270 födoämnen och tillsatser (inklusive de 90 som ingår i ImuProBasic)  Till ImuPro Complete medföljer en utförlig rapport med lättöverskådligt och  detaljerat resultat. Du får även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för en 4-dagars rotationsdiet och en receptbok som är anpassad efter ditt resultat.

Kostar: 4950:- i kombination med konsultation.

För att se vilka födoämnen som ingår i respektive ImuPro-test, se www.imupro.se 

 

Analyser för förekomst av svamp, parasiter m.m.

Analys av förekomst av svamp – Mykologi

Vid denna analys kollar man förekomst i tarmarna av Candida albicans (vilken är extra viktig vid födoämnesintoleranser), andra svampsorter, jästsvampar och mögelsvampar.

Denna analys göras via en avföringsprov som tas hemma vid ett tillfälle hemma. 

Kostar 990:- och kan bara göras i samband med en konsultation.

 

Analys av förekomst av parasiter - Parasitologi

Vill man även få reda på om man har förekomst av parasiter som Gardia lamblia, amöbor, cryptosporidium, parasitiska maskar/maskägg och övriga protozoer(en celliga djur) kan man göra en analys av detta också via en avföringsanalys.

Kostar 1495:- och kan bara göras i samband med en konsultation.