HälsoVägvisaren Annettes Hemsida
Tester och analyser som jag gör

Distanskonsultation 

Detta innebär att jag via telefonsamtal och e-post ger råd. 

Även alla analyser går att göra via distanskontakt.

När vi inlett en kontakt via mail skickar jag dig formulär som jag vill att du mailar eller skickar till mig Innan telefonkonsultationen. Innan konsultationen vill jag ha fått pengar på mitt bankgiro. Därefter skickar jag över en del information hur du kan stärka din hälsa som du kan läsa om du vill.
Vi bokar sedan en tid då jag ger jag råd om kost, kosttillskott, örter och svarar på frågor samt kan berätta om olika analyser. Om vi kommer fram till att du vill få gjort någon analys,skicka jag dig provtagningskit för att göra denna. 


Är du säker på att du vill göra en viss analys kan jag först skicka dig formulär, provtagningskit och faktura och att vi därefter tar konsultationen och genomgång av analysen, när du fått veta resultatet.

Kostnad för distanskonsultation är 700:-
Kostnad för analyserna tillkommer.


Hårmineralanalys
Du kan läsa  om Hårmineralanalys under min sida om detta, finns även info. på NutriTechs hemsida http://www.nutri-tech.nu/ 


Om du vill göra en hårmineralanalys tänk på att håret helst ska vara obehandlat, dvs. inte färgat eller permanentat de senaste två månaderna.

Jag skickar ett provtagnings kit med pappersvåg och ett litet kuvert att lägga hårprovet i samt formulär och faktura till dig.

Så här gör du vid klippning m.m.
  • Håret klipps med rostfri sax invid hårbotten i små tussar från ca 5 olika ställen i nackpartiet.  3-4 cm sparas av håret som varit närmast hårbotten och som är obehandlat för att få resultat från de senaste månaderna.
  • Du mäter upp håret på pappersvåg genom att lägga en penna mitt under den lilla pappersskivan och sedan läggs håret i en ruta på pappersvågen, när den tippar över är det vad som behövs, dvs. 150 mg hår. Håret läggs över från pappersvågen till papperspåsen.
  • Hårpåsen och formulär skickas till Annette Löfman, Sunnanväg 2D, 222 26 Lund.
  • Betala in summa till mitt bankgironummer 437-6042, skriv namn under meddelande. 
  • När jag fått formulär, hårpåsen och inbetalning, skickar jag iväg hårprovet för analys. Det tar ca 3-4 veckor innan jag får tillbaka analysen, skickar den då till dig.
  • Du kan välja att få svaret som ett PDF-svar via mail eller som ett häfte som jag skickar hem till dig.                           
  • När du fått din håranalysen och läst igenom den kan vi boka en tid för ett telefonsamtal för genomgång av analysen.

Telefonsamtal med ca 20 minuters genomgång av analysen ingår i priset.

Kostnad för analyssvar som häfte kostar 1500:- 

Analyssvar som PDF-svar via mail kostar 1400:-.


Hårmineralanalys utan en första konsultation

Om du inte vill ha hjälp med en konsultation kan du få gjort bara en hårmineralanalys, det ingår då ca 20 minuters genomgång av hårmineralanalysen vid ett telefonsamtal.
Då skickar jag ett formulär att fylla i, faktura samt provtagningskit för håranalys. Du sänder tillbaka hårpåse och formulär till mig samt sätter in pengar till mitt bankgiro.

Du få analyssvaret som PDF-svar via mail. Vi bokar sedan en tid för genomgång av analysen vid ett telefonsamtal.


Kostnad för hårmineralanalys utan en första konsultation är  1600:-."Dolda" födoämnesallergitester

Denna test görs via ett blodprov som tas i fingret: 

Det är bra att känna till att man kan bara vänta sig en IgG-reaktion av de livsmedel som man äter och inte på de livsmedel som redan uteslutits.


ImuPro 50
I denna ImuProtest ingår analysresultat av 50 födoämnen
Kostnad för denna test är 1495:-


ImuPro100

I denna ImuProtest ingår analysresultat av 90 födoämnen.
En "patienthandbok" ingår i denna test.

Kostnad för denna test är 2950:-


ImuPro 200 

Kostnad för denna test är  3950:-.


Hormon- och / eller Signalsubstansanalyser

Analys på t.ex. Progesteron, Östrogen, Kortisol, DHEA och Testosterone görs via salivtest.  Analys kan göras av en eller flera hormoner.

Analys av fyra hormoner kostar 1600:-, 

det är olika priser för antal hormoner som analysera.


Analys av t.ex. Serotonin, GABA och Dopamin kan göras via en urinanalys.


Analys av parasiter, bakterier, svamp m.m. för att undersöka om det finns en dysbios i tarmen.

Analysen görs via avföringsprover, som tas hemma vid tre efterföljande tillfällen.


Stool Flora Scan

Analysen undersöker bl.a. förekomst av parasiter och nivåerna av goda bakterier, oönskade bakterier, svamp och jäst i testet ingår följande parametrar:

Matsmältningsmarkörer, viktiga för spjälkning av föda och näringsupptag.

Tarmflorasammansättningen

Närvaro av svamp-, bakterier-, parasiter- eller andra infektioner (se parasitologi och mykologi)

Immunförsvarets status i tarmen

Tillgång och behov av fiber i födan

Magbesvär som orsakar sjukdomar

Testet är en avföring

Kostnad för denna:  2 495 kr


Stool Flora Scan+

Utöver vad som analyseras i analysen ovan i Stool Flora Scan, ingår även:

Tarmpermeabilitet (tarmgenomsläpplighet)

Bukspottskörtelenzym

Inflammatoriska markörer

Immunologiska markörer

Markörer relaterade till gallan

Kostnad för denna:  4 995 kr


Parasitologi - analys av förekomst av parasiter

Analyserar förekomst av följande i tarmarna: 

Giardia lamblia

Amöbor

Cryptosporidium

Parasitiska maskar/maskägg

Övriga Protozoer (encelliga djur)

Kostnad för denna: 1 495 kr


Mykologi - analys av förekomst av svamp

Med mykologi analysera förekomst av följande i tarmarna:

Candida albicans (extra viktigt vid födoämnesintoleranser)

Candida spp (övriga svampsorter)

Geotrichum spp (jästsvampar)

Mögelsvampar

Kostnad för denna: 990 kr

Välkommen till vår webbsida