HälsoVägvisaren Annettes Hemsida
Tester och analyser som jag gör

Första besöket
Inför en konsultation vill jag att man fyller i ett formulär, ett som heter "Min bakgrund". Antigen skriver man själv ut formulären, fyller i det och skickar till mig eller så skickar jag formuläret som man sedan återsänder till mig innan första besöket.

En konsultation kostar:

800:- 


Kostnader för de olika analyserna tillkommer.


Distanskonsultation
Detta innebär att jag via telefonsamtal och e-post ger råd. 

Även alla analyser går att göra via distanskontakt.

Innan konsultationen vill jag först ha fått det ifyllda formuläret "Min bakgrund" samt insatt pengar på mitt konto för konsultation och ev. analys som ska göras. Därefter skickar jag över en hel del information via mail utifrån besvär.
När du läst igenom informationen bokar vi tid och ger jag därefter råd och svarar på frågor vid ett telefonsamtal.

Kostnad för distanskonsultation är 700:-
Kostnad för analyserna tillkommer.


Hårmineralanalys
Du kan läsa  om Hårmineralanalys under min sida om detta, finns även info. på NutriTechs hemsida http://www.nutri-tech.nu/

Vid besöket klipper jag små tussar hår från nackpartiet från ca 5-7 ställen, invid hårbotten. 

Man kan få svaret som ett häfte eller som ett PDF-svar.

Kostnad för analyssvar som häfte med genomgång vid ett återbesök 1600:- 

PDF-svar med genomgång vid ett telefonsamtal 1400:-.


Hårmineralanalys "distans" med genomgång vid ett telefonsamtal

Om du inte kan/vill komma på ett besök, så kan du göra en Hårmineralanalys via distans, utan hjälp med klippning. 
Då skickar jag ett formulär att fylla, faktura samt material för håranalys som du sänder tillbaka till mig samt sätter in pengar till mitt bankgiro.

Du få analyssvaret som PDF-svar via mail. Genomgång av analysen vid ett telefonsamtal.


Kostnad för hårmineralanalys på distans  1600:-.


Hårmineralanalys+konsultation på "distans" med genomgång vid ett telefonsamtal 

Kostnad för hårmineralanalysen och konsultation på distans 2000:-


"Dolda" födoämnesallergitester

Denna test görs via ett blodprov som tas i fingret:


Lilla testet 

"ImuPro PreScreening" med 7 födoämnesgrupper som testas:

 Är det enklare testen  där följande testas:

  • Basfödoämnen (ägg, jäst, mjölk)
  • Sädesslag
  • Ost
  • Kött och fisk
  • Nötter
  • Frukt
  • Grönsaker
Kostnad för denna test är 950:-

ImuPro 50
I denna ImuProtest ingår analysresultat av 50 födoämnen
Kostnad för denna test är 1495:-


ImuPro100

I denna ImuProtest ingår analysresultat av 90 födoämnen.
En "patienthandbok" ingår i denna test, se nedan.
Kostnad för denna test är 2950:-


ImuPro 200 

Kostnad för denna test är  3950:-


ImuPro300 med 270 födo- och tillsatsämnen 

Detta prov behöver tas vid en blodprovsmottagningen i Lund

I testresultatet presenteras och förklaras analysresultatet i detalj och beskriver de födoämnen som man har reagerat emot, ger också tips hur man kan undvika och ersätta dem. Reaktionsresultatet graderas från 1-4, där 1 är en svag reaktion och 4 en stark reaktion. Det ingår också en "Patienthandbok" som berättar om vikten av en välbalanserad rotationsdiet och ger vägledning hur man kan lägga upp dieten. Även ett "receptförslag"finns med som är anpassat efter det personliga analysresultatet.
Kostnaden för denna är 4950:-Hormon- och / eller Signalsubstansanalyser

Analys på t.ex. Progesteron, Östrogen, Kortisol, DHEA och Testosterone görs via salivtest.  Analys kan göras av en eller flera hormoner.

Analys av fyra hormoner kostar 1600:-, 

det är olika priser för antal hormoner som analysera.


Analys av t.ex. Serotonin, GABA och Dopamin kan göras via en urinanalys.


Analys av parasiter, bakterier, svamp m.m. för att undersöka om det finns en dysbios i tarmen.

Analysen görs via avföringsprover, som tas hemma vid tre efterföljande tillfällen.


Stool Flora Scan

Analysen undersöker bl.a. förekomst av parasiter och nivåerna av goda bakterier, oönskade bakterier, svamp och jäst i testet ingår följande parametrar:

Matsmältningsmarkörer, viktiga för spjälkning av föda och näringsupptag.

Tarmflorasammansättningen

Närvaro av svamp-, bakterier-, parasiter- eller andra infektioner (se parasitologi och mykologi)

Immunförsvarets status i tarmen

Tillgång och behov av fiber i födan

Magbesvär som orsakar sjukdomar

Testet är en avföring

Kostnad för denna:  2 495 kr


Stool Flora Scan+

Utöver vad som analyseras i analysen ovan i Stool Flora Scan, ingår även:

Tarmpermeabilitet (tarmgenomsläpplighet)

Bukspottskörtelenzym

Inflammatoriska markörer

Immunologiska markörer

Markörer relaterade till gallan

Kostnad för denna:  4 995 kr


Parasitologi - analys av förekomst av parasiter

Analyserar förekomst av följande i tarmarna: 

Giardia lamblia

Amöbor

Cryptosporidium

Parasitiska maskar/maskägg

Övriga Protozoer (encelliga djur)

Kostnad för denna: 1 495 kr


Mykologi - analys av förekomst av svamp

Med mykologi analysera förekomst av följande i tarmarna:

Candida albicans (extra viktigt vid födoämnesintoleranser)

Candida spp (övriga svampsorter)

Geotrichum spp (jästsvampar)

Mögelsvampar

Kostnad för denna: 990 kr

Välkommen till vår webbsida