HälsoVägvisaren Annettes Hemsida
Olika ImuPro födoämnesöverkänslighetsanalyser

  Jag har en ny hemsida påVälkommen hit istället!  

Med hjälp av ImuPro analyser är det möjligt att diagnostisera den IgG-förmedlade, fördröjda, så kallade typ III födoämnesallergin. IgG-mätning av den här omfattningen görs inte i dag inom den svenska sjukvården. Oftast vet man inte om att man har en typ III födoämnesallergi pga av den fördröjda reaktionen. Den ”felaktiga” responsen av immunsystemet kan i längden orsaka kronisk inflammation. Inflammationen kan påverka olika delar av kroppen beroende på tidigare skador, sjukdomar eller genetiska förutsättningar.


Vanliga hälsoproblem är: 

Migrän

IBS (Irritable Bowel Syndrome)

Crohns sjukdom

Övervikt

Hudproblem

 

Namnet ImuPro kommer från orden immunologisk profil.  ImuPro-konceptet utvecklades i Tyskland baserat på den kända och pålitliga analystekniken E.L.I.S.A.. Med hjälp av denna analysmetod mäts halten av IgG antikroppar i blodet för bestämda födoämnen. Analysen utförs i ett tyskt laboratorium som är specialiserat på den här typen av test och som har mycket stor erfarenhet av ImuPro och E.L.I.S.A. tekniken.


ImuPro Screen 

Analyserar 44 av de vanligast förekommande födoämnena såsom mjölk och mjölkprodukter, sädesslag och ägg. Du får med en utförlig rapport med lättöverskådligt resultat. Nutritionsguide medföljer inte.

Kostar: 1495:- i kombination med konsultation


ImuPro Basic 

Analyserar de 90 vanligaste födoämnen såsom kött, grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter och ägg. 

Utöver en utförlig rapport med lättöverskådligt  och detaljerat resultat får du även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för en 4-dagars rotationsdiet.

Kostar: 2950:- i kombination med konsultation


ImuPro Complete

Analyserar 270 födoämnen och tillsatser (inklusive de 90 som ingår i ImuProBasic)  Till ImuPro Complete medföljer en utförlig rapport med lättöverskådligt och  detaljerat resultat. Du får även med din personliga nutritionsguide med rekommendationer för en 4-dagars rotationsdiet och en receptbok som är anpassad efter ditt resultat.

Kostar: 4950:- i kombination med konsultation.


För att se vilka födoämnen som ingår i respektive ImuPro-test, se www.imupro.se 

.