HälsoVägvisaren Annettes Hemsida
Ny studie på hyperaktiva barn:

Omega-3 behandling lika effektiv som läkemedel

Omega-3 fiskolja kan vara ett mer effektivt behandlingsalternativ än de läkemedel som ofta ges till barn med ADHD. Det framgår av en ny studie* som gjorts vid University of South Australia i Adelaide.

I studien, som är den största i sitt slag, ingick 132 barn i åldrarna 7 till 12 år och den genomfördes under 30 veckor. Under de första 15 veckorna delades barnen in i tre grupper, En grupp fick endast eye q™, en annan eye q™ plus ett vanligt multivitaminpreparat och den tredje gruppen fick placebo, det vill säga kapslar utan verksam substans. Efter 15 veckor övergick alla barnen till eye q™ plus multivitamin.

När studien avslutades efter 30 veckor hade hälften av de barn som fått eye q™ under hela perioden påtagligt minskade ADHD-symtom. Det är ett bättre resultat än den effekt som noterats vid behandling med metylfenidater, alltså läkemedel som Ritalin och Concerta.

– 30 procent av de barn som fick eye q™ från början fick påtagligt minskade symtom av hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet redan efter 15 veckor. Efter 30 veckor noterades påtagliga förbättringar hos 50 procent av de barn som fått eye q™ under hela tiden.

Även hos de barn som fick placebo från början noterades en drastisk förbättring när de efter 15 veckor fick gå över till aktiv behandling med eye q™.

– Hälften av barnen som gick över från placebo till eye q™ upplevde minskade ADHD-symtom när studien avslutades.

Kontroversiella läkemedel

I dag är den vanligaste behandlingsformen för barn med ADHD läkemedel som innehåller metylfenidater, dvs. Ritalin och Concerta. Den här typen av medicinering är kontroversiell och starkt ifrågasatt på många håll, eftersom många fall av biverkningar har rapporterats. Ändå har förskrivningen ökat mycket snabbt de senaste åren. Enligt Apotekets statistikenhet har försäljningen av dessa läkemedel i gruppen barn och ungdomar mellan 5-14 år tredubblats under åren 2003 till 2005.

– Adelaide-studien visar samma goda resultat som den så kallade Durham-studien** och den studie som just nu slutförs i Göteborg av psykolog Sven Östlund och medarbetare vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

– Studien visar att en naturlig behandlingsform som denna är minst lika effektiv som behandling med läkemedel. Resultatet kan betyda mycket för alla de barn och föräldrar som i dag väntar på att få behandling. Det är i dag drygt ett och ett halvt års väntetid för barn som ska utredas och det medför stora påfrestningar för både barn och föräldrar.

Naturligt alternativ

Alla som står i kö för utredning rekommenderas därför att prova denna enkla och naturliga behandlingsform.

Det kan innebära en väsentlig förbättring för barnet, men också kortare väntetider och stora besparingar för landstingen.

Det är inte särskilt överraskande med de positiva resultat som den här nya studien visar. Samma positiva resultat fick man i en liknande studie** i England för något år sedan.

Likvärdig behandlingseffekt

Behandlingseffekten med eye q™ jämfört med metylfenidat (Ritalin, Concerta) är beräknad med utgångspunkt från en meta-analys gjord av Schachter et al. *** De fann att behandlingseffekten av metylfenidat är i storleksordningen 0.54 på ADHD-index.

I Adelaide-studien var behandlingseffekten med eye q™ 0.59 för gruppen som startade med aktiva kapslar. För placebogruppen som efter 15 veckor gick över till eye q™ var behandlingseffekten 1.03 efter att de gick över till aktiva kapslar.

Det betyder att eye q™ till och med har bättre effekt än stimulantia.

Tillskott av multivitamin tycks dock inte spela någon roll för effekten av ADHD-behandlingen, enligt Adelaide-studien.

Eye q har en högre halt av Omega-3-fettsyran EPA än andra liknande preparat. Hela 60 procent av hjärnans torrvikt består av fett, bland annat EPA. Senare års forskning har visat att EPA reglerar omsättningen av hjärncellernas fettsyror samt att personer med neuropsykiatriska funktionshinder, som ADHD och dyslexi, har en fettsyrabrist i hjärnan.

Allt fler ADHD-barn

ADHD är i dag en vanlig funktionsstörning som drabbar allt fler. 1995 beräknades 5 procent av alla barn i Sverige vara drabbade. År 2005 beräknas 10-15 procent av alla barn och ungdomar ha någon form av ADHD. Vissa forskare hävdar att gruppen med ADHD-symtom är ännu större och att ända upp till 20 procent av barnen har någon form av ADHD-symtom.

Mer att Läsa om Studier med fettsyror vid ADHD
Gå in på http://www.naturmedel.org 
Ingemar Joelsson, medicine doktor och professor emeritus i kvinnosjukdomar, står bakom den här nämnda webb-platsen.

*
The effect of supplementation with polyunsaturated fatty acids and micronutrients on ADHD-related problems with attention and behaviour. Sinn N et al. Journal of Developmental and Behavioural Pediatrics. In Press: 2006

** www.durhamtrial.org , Pediatrics, May 2005. Volume 115, no 5:1360-65

The Oxford-Durham Study: A Randomized, Controlled Trial of Dietary Supplementation with Fatty Acids in Children with Developmental Coordination Disorder.

***

Schachter HM et al. How efficacious and safe is short-acting methylphenidate for the treatment of attention deficit disorder in children and adolescents. CMAJ 2001:165 (11):1475-1488.