HälsoVägvisaren Annettes Hemsida
Artikel om hjärnan i "Näringsmedicinsk tidskrift"
Ett utdrag ur artikeln Hjärnans långa liv.

Något om hjärnan Sammanställt av Thorsten Ohlsson


Något om stress
Ohälsosamma stressnivåer uppkommer främst när man upplever att man inte har tillräcklig förmåga att hantera stressfaktorerna och som då framkallar den nervpåfrestande, deprimerande och irriterande känslan av stress. Upplever man utdragen och stark stress varje dag kommer det att medföra djupgående skadeverkningar i såväl fysiskt som intellektuellt och emotionellt avseende. Kronisk stress gör att noradrenalin stängs ute från limbiska systemet, som styr våra känslor. Till följd av bristen på noradrenalin i hjärnans känslocentrum, kan kronisk stress framkalla biologisk depression, ångest och livströtthet. Skadligast av allt leder kronisk stress till ständig överproduktion av kortisol.

Tre viktiga skäl till att stress hindrar hjärnan från att fungera optimalt och stör minnesfunktionen: När kortisol utsöndras i en stressituation förhindras hippocampus, hjärnans främsta minnescentrum, från att använda blodsocker. Om det inte finns tillräckligt med blodsocker i hippocampus uppstår energibrist och hjärnan får inte den kemiska möjligheten att skapa ett minne. En människa kan uppleva en händelse men vara nästan helt oförmögen att minnas den . Överproduktion av kortisol påverkar signalsubstansernas funktioner i hjärnan. Även om ett minne tidigare har blivit inpräntat på rätt sätt är det inte längre lika lätt att komma åt det. I praktiken är "linjerna döda", precis som telefonledningar som rivits ner i en storm. Hjärncellerna kan helt enkelt inte kommunicera med varandra. Hjärnceller dödas om de utsättas av för mycket kortisol. Det inträffar när kortisol stör hjärncellernas normala ämnesomsättning så att stora mängder kalcium kommer in i hjärncellerna. Kalciumöverskottet leder såsmåningom till att produktion av det slags molekyler som kallas fria radikaler, vilka dödar hjärncellerna inifrån. Med tiden kan överskottet på kortisol döda miljarder hjärnceller på detta sätt.

Något om att förhindra hjärnans förtidiga åldrande till följd av kortisoleffekterna

Vitaliseringsprogram Program för en vital hjärna, för att hålla hjärnan ung, inriktas på följande stora områden:
Näringslära. Äta en sund och välbalanserad kost, proteinrik och näringsrik vegetarisk mat. Med näringskomplement och naturmedicin
Stresshantering Meditation och stressminskning
Motion Både fysisk och mental träning samt yogabaserade övningar för kropp och själ. Farmakologi
Näringslära
Något om näringskomplement
A-vitamin Är starkt antioxiderande och skyddar hjärncellernas membran som blir lätt skadade av fria radikaler. Underlättar också blodcirkulationen.

B-vitaminer
B-vitaminer bidrar till mental uthållighet, stabil fysisk energi och ett jämnt humör. Nödvändiga för nervcellernas utveckling och livskraft. De fyra som är viktigast för hjärnan är B12, B6, B1 och folsyra. B12 (Kobalamin) Brist på B12 förekommer hos nästan 25 procent av alla personer mellan 60-69 år och hos nära 40 procent av alla över 80 års ålder allt enligt en omfattande undersökning. Brist på B12 är 300 procent vanligare bland människor som inte äter vitamintillskott.

B6
(Pyridoxin): Förvandlar lagrat blodsocker till glykos som är hjärnans enda bränsle. Det skyddar blodkärlen och tycks ge ett bra skydd mot hjärtattacker. Människor i medelåldern och däröver behöver ungefär 20 procent mer B6 än yngre personer för att tankeförmågan ska fungera normalt. Det beror på att kroppens förmåga att ta hand om B6 sjunker efter 40 års ålder.
B1
(Tiamin): Är inblandad i flera av ämnesomsättningens processer, och i det perifera hjärnsystemet. Det är också en kraftig antioxidant som ökar förmågan hos B6 och E-vitamin att förstöra fria radikaler. Om man dricker alkohol är det särskilt viktigt att få i sig tillräckligt med B1, eftersom hög alkoholkonsumtion kan ge brist på B1, vilket leder till den allvarliga psykiska sjukdom som kallas Korsakoffs syndrom.
Folsyra
: Visat sig vara till hjälp vid milda depressioner. Det främjar blodcirkulationen i hjärnan. I en undersökning innebar låga halter folsyra att risken för demens ökade med 300 procent.
B3
(Niacin) Underlättar tillverkningen av signalsubstanser, bidrar till att omvandla sockerarter till glykos och sänker kolesterolhalten
B5
(Pantotensyra) Nödvändig för syntesen av acetylkolin som är hjärnans främsta signalsubstans för minnesfunktionen.

C-vitamin
Är förmodligen den starkaste antioxidanten som finns och den förstärker dessutom effekten av andra antioxidanter samt ökar livslängden. I en undersökning av äldre patienter på sjukhus hade två tredjedelar brist på C-vitaminer. Vitamin C är av betydelse för produktionen av signalsubstanser, bland annat acetylkolin, dopamin och noradrenalin. C-vitamin stärker immunförsvaret, förbättrar artärernas funktion, minskar kolesterolhalten och har åtminstone en viss betydelse när det gäller att förebygga en rad sjukdomar (alltifrån astma och tandköttssjukdomar till olika cancerformer).

E-vitamin
Skyddar inte bara neuronen från att skadas av fria radikaler, utan reparerar också skadade receptorer för olika slags signalsubstanser på neuronen. En del forskare tror att E-vitamin kan bidra till att förebygga Alzheimer och rentav bromsa sjukdomens förlopp. Är en av de starkaste antioxidanterna och har utan tvivel stort värde för blodcirkulationen. Stärker immunförsvaret, hjälper kroppen att försvara sig mot cancer, fördröjer utvecklingen av grå starr och bidrar i hög grad till att fördröja hjärnans åldrande.


Magnesium

Bidrar till neuronens ämnesomsättning och hjälper till att minska hjärnskador som beror på bristande blodtillförsel. Är en stark antioxidant.

Selen
Antagligen den effektivaste antioxidanten bland mineralerna.

Zink
Är ett ämne som i hög grad motverkar åldrandet. Dessvärre är zinkbrist ganska vanligt bland dem som är 50 år och mer. Spelar en viktig roll i hjärnans ämnesomsättning. Hjälper hjärnan att befrias från bly, som kan vara oerhört skadligt för tankeförmågan.


Aminosyror

Förutom vitaminer och mineraler finns det ett antal aminosyror som är av särskilt värde: Fenylalanin- Ger bättre humör och energi och förbättrar minnet
Glutamin- Kan bidra till öka tankeskärpan och bli piggare
Metionin-Hjälper till att rensa hjärnan från gifter, exempelvis kvicksilver och kadmium
Arginin-Hjälper hjärnan att bearbeta minnen
Tryptofan-Omvandlas i kroppen till serotonin, den signbalsubstans som främst ger upphov till känslan att må bra.

Något om naturmedicine r
I västerlandet är man mer inriktad på att lindra sjukdomar istället för att optimera funktioner, Men problemet med att vänta tills något går sönder är att det är precis vad som kan hända. Om man å andra sidan "toniserar" regelbundet kanske det aldrig går sönder. I österländsk medicin spelar stärkande medel en stor roll . GINGKO BILBOA- Förbättrar cirkulationen i hjärnan. LECITIN - Ökar tankeförmåga och minne. Har ingen giftverkan. FOSFATIDYLSERIEN även betecknat PS-Vitaliserar hjärnan. Bidrar till att optimera hjärnan ACETYL-LKARNITIN-Stöder tankeförmågan. Förbättrar energiomsåttningen i hjärncellernas kraftverk, mitokondrierna. Förbättrar kommunikationen mellan hjärnans två halvor. GINSENG -Särskilt effektivt när det gäller att hejda överproduktion av kortisol. Har en unik biokemisk förmåga att hejda frisättandet av kortisol. Är vad man kallar "adaptogen", ett ämne som hjälper kroppen att anpassa sig till fysisk och psykisk stress. DMAE-Hjälper kroppen att tillverka acetylkolin, en signalsubstans som har viktiga funktioner för minne och tänkande Q-10 Ökar hjärnans livslängd, främst för att det ökar energiproduktionen i alla kroppens celler, inklusive neuronen.

Stresshantering
Meditation. Meditation skapar den avspänningsreaktion som är raka motsatsen till stressreaktionens fysiska och psykiska tillstånd. Transcendental meditation kan vara ett av många sätt att meditera. Meditation går ut på: Att hejda stressens kroppsliga effekter med mentala metoder. I takt med att man blir mindre sårbar för tillvarons stressfaktorer uppträder en rad viktiga kroppsliga förändringar: kortisolhalten minskar, blodtrycket sjunker, det går lättare att utveckla nya synapser i hjärnbarken, hjärnans elektriska laddning har lättare att komma in i de avspända alfa- och thetavågorna, signalsubstanserna fungerar betydligt effektivare. Minnet kan bli bättre, tankeprocesserna löpa snabbare och lättare. Kanske blir man rentav lyckligare. Hjärnan föryngras. Att ett mål, som alltid borde stå högst på alla listor: Målet att vara lycklig.Det finns många vägar till lycka; några är lätta att gå andra är svåra. Det är bara man själv som vet vilken väg som är den rätta. Men avstår man från lyckan har man avstått från livet. Lyckan är källan till all energi, tillvarons främsta livskraft .

Stressminskning
Tre grundläggande metoder för att avvärja stress: Att ta kontroll är antagligen den avgörande faktorn när det gäller att besegra stressen. Kan delvis uppnås genom en metodisk och målmedveten planering av arbetet. Inse att man inte alltid kan kontrollera vad som händer men att man däremot alltid kan bestämma hur man skall reagera på det. Socialt stöd - Med ett stödjande nätverk av vänner, släkt och pålitliga kolleger kan stark stress upplevas utan att vara stress. Socialt stöd kan hjälpa till att minimera stressen innan den hinner ställa till med förödelse i hjärnan och körtelsystem. Känslomässigt stöd behöver inte ens alltid komma från andra människor. Kan också komma från djur. Urladdning - är vid sidan av kontroll och stöd den tredje faktor som är nödvändig för att kunna handskas med stress. När man inte kan förhindra att ett problem skapar stress, gör man bäst i att ladda ur sig den stress man upplever. Stressreaktionen skapades från början för att man skulle kunna reagera kroppsligt i en stressande situation. Det finns i huvudsak tre sätt att ladda ur sig stress: Att förbränna stress genom fysiskt agerande. Att motionera, VERBAL URLADDNING - Är antagligen det vanligaste sättet att göra sig av med stress. Genom att prata, gråta skrika eller ge uttryck åt sin stress på annat sätt. SUBLIMERING - Att göra sig av med sin stress genom att avsiktligt flytta över sin oro på något mindre besvärligt problem, Om man till exempel oroar sig för ett sjukt barn, kan man istället bekymra sig över hur man ska hitta bästa möjliga behandling.

Fysisk träning
Exakt vad gör motionen för hjärnan?: Ökar mängden syre och glykos som kommer till hjärnan. Observera att tobaksrökning och brist på motion är två vanliga orsaker till begränsad syretillförsel till hjärnan. Påskyndar bortforslingen av avfall från hjärncellerna Finjusterar produktionen av en del hjärnsubstanser Ökar tillförseln av noradrenalin och dopamin Minskar kortisolproduktionen Stärker hormonsystemet och immunförsvaret samt ökar ämnesomsättningen Mental träning Mental träning är av största vikt för hjärnans vitalitet. Det finns en mängd tankestrategier som till exempel gör det lättare att minnas och lära in saker och ting . Här nämns bara några fåtal: Att undvika att inte göra någonting. Att inte ha någon strategi. Att bara slö-titta på TV. Att läsa kräver att man samtidigt aktiverar tanke och fantasi, vilket ger kraftig stimulans till båda hjärnhalvorna och det limbiska systemet. (Tyvärr lär bara 20 procent av befolkningen läsa böcker nuförtiden) Att förbättra minnet genom upprepning. Varje gång en signalsubstans förflyttar sig längs ett visst minnesspår blir det "upptrampat" och själva förflyttningen går lättare. Att med viljekraft hindra andra tankar bryta koncentrationen Många fler strategier kan nämnas. Observeras bör att det finns forskare som anser att en människas minne är i grund och botten begränsat - det finns inte plats för mer än en viss mängd.


Yogaövningar för en friskare hjärna

Yogaövningar kan förse hjärnan, nervsystemet och hormonsystemet med stora mängder energi och skapa energibalans. Övningarna är också effektivare än vanlig konditionsträning när det gäller att öka hjärnans blodtillförsel. Beläggen för övningarnas effektivitet är i huvudsak empiriska, Författaren till boken Hjärnans långa liv nämner att han under sjutton år studerat mer än tvåtusen olika yogaövningar och valde sedan ut ett fyrtiotal som särskilt utvecklande för att stimulera de kognitiva funktionerna. I boken finns åskådliggjort ett antal övningar som är enkla och välgörande att utföra.

Vitaliserande medicinbehandling efter kontakt med läkare
Redovisning av några läkemedel som utgör sista delen i vitaliseringsprogrammet: Deprenyl - Hjälper hjärnan att hålla högre nivå av signalsubstansen dopamin och skyddar också skadade neuron från ytterligare försämring DHEA -Ungdomshormnonet. Som kan komma att beskrivas som Mirakelmedicin, som genom ett trollslag kan göra oss klokare, smalare, friskare och unga. Är ett binjurebarkshormon, ingår i kroppens stressreaktion. Stress brukar vanligen sänka mängden DHEA. Många läkare använder DHEA som mätare på långvarig stress. Pregnenolon - Hormon för humör och minne. Många forskare menar att pregnenolon är det mest kraftfulla minnesförbättrande hormonet. Piracetam för kreativitet och inlärning. Melatonin - Hormon som utsöndras av tallkottkörteln och som reglerar sömnen. Är till god hjälp vid cirka 80 procent sömnlöshet.

Tillbaka till Artikelindex>>>