HälsoVägvisaren Annettes Hemsida
Tänkbara orsaker och lindring vid oro, depression och ångest

Överkänslighetsreaktioner mot bl.a. gluten
Flera näringsforskare har genom klinisk erfarenhet upptäckt att psykiska eller känslomässiga problem kan hänger med glutenöverkänslighet som kan vara en av de vanligaste orsakerna till psykisk sjukdom. 

Är man överkänslig mot ett födoämne och trots det fortsätter att äta det kan detta skada tarmväggen och leda till katarr, inflammation, en försämring av tarmfloran och nedsatt tarmfunktion. En frisk tarmflora är avgörande för hälsan, annars finns risk för minskat upptag av vitaminer, mineraler och fettsyror m.m. vilka behövs för både den fysiska  och psykiska hälsan.

Många personer med psykiska sjukdomar har även andra fysiska besvär som kan vara en ledtråd att det finns en överkänslighetsreaktion. Som något eller några av dessa symtom:

Nästäppa
Magtarmproblem
Illaluktande andedräkt
Diarré / förstoppning
Svullna halskörtlar
Öronbesvär
Illamående / kräkning
Gaser, rapning
Blåsproblem
Mörka ringar eller svullnader kring ögonen
Yrsel
Muskelsmärta orelaterad till motion

Mjölköverkänslighet
Kan orsaka LIAS (lactate induced anxiety syndrome) som leder till ångest hos 20-50% hos personer med oro- eller ångestliknande symtom. Detta sker när levern inte klarar de steg i biokemin som bryter ner kolhydrater till glukos. Istället överproduceras laktat som orsakar panik, ångest och neuros hos personer som har den benägenheten. Dessa personer har ett starkt behov av att vara ensamma.

Genom att utesluta mjölkprodukter, svart te, kaffe, socker och alkohol som ökar laktathalterna kan besvären försvinna helt. 

 

Magnesiumbrist

Kalcium och Magnesium är lugnande mineraler. Magnesium är ett mineral som nästan alla har brist på, dels p.g.a. att vi äter magnesiumfattig kost men också p.g.a. att Magnesium förloras med urinen när man är stressad. Under perioder av stress kan man förlora mer än hälften av sitt Magnesiumlager. Magnesiumbrist gör att irritationströskeln blir lägre och att man lättare oroar sig för saker och ting. Detta kan ge en inre malande oro, svårigheter att sova och att man spänner sig mycket i situationer som inte skulle kännas påfrestande om man hade normala Magnesiumnivåer i kroppen.

För att få reda på om man har Magnesiumbrist kan man göra en hårmineralanalys, läs mer om detta under sidan om detta.

Magnesium finns i:
Sötmandlar, hirs, cashewnötter, sojabönor, nötter, bovete, grahamsmjöl, rågmjöl, råris, spenat, getost och bananer.

 

Hårmineralanalys
I en Hårmineralanalysen kan man också se om man har en tendens till minskad binjurefunktion (som hänger ihop med olika former av stress) beroende på hur förhållandet mellan natrium och kalium är och natrium och magnesium. Läs mer om vilken betydelse natrium  har för binjurarna och livsenergin under rubriken Binjurarna.
 
I Hårmineralanalysen kan man också se om orsaker till känslomässig obalans kan bero på överskott av Koppar i kroppen, vilket i så fall kroppen behöver hjälp med att avlägsna, med stöd av olika näringsämnen. Läs mer om Koppartoxicitet under Koppar.


B-komplex

B-vitaminer har en stark påverkan på personligheten. Vid B-vitaminbrist kan man bl. a. bli depressiv, aggressiv eller få förändrad verklighetsuppfattning. B-vitaminbrist kan uppstå på grund av en osund tarmflora eftersom tarmfloran spelare en viktig roll för bildningen av B-vitaminer. B1 är stärkande för nervsystemet, skyddar vid alla former av stress, B5 är en mycket viktig stressvitamin genom att den bidrar till utveckling av binjurehormoner.


B-vitaminer finns bl.a. i:
Råris, nötter och frön och öljäst.

          Rogivande örter:
          
Valeriana

Har som egenskap att vara lugnande vi ångest, oro, spänning, rastlöshet. Sömngivande vid sömnbesvär. Kramplösande vid migrän och huvudvärk.

Rosenrot

Är en adaptogen, som balanserar serotoninnivåerna, serotonin är ett så kallat ”må-bra-hormon” som är mycket viktig för att må psykiskt bra. Rosenrot ger snabbt en effekt, redan efter 1-2 timmar. Rosenrot har visat sig förbättra stresshanteringsförmågan, återhämtningen går snabbare, lugnet, tålamodet och koncentrationsförmågan  ökar.
Forskning i forna Sovjetunionen på rosenrot, ledde fram till att läkemedelsverket där 1969, registrerade rosenrot som läkemedel vid trötthet, stress och nesdstämdhet. Läs mer på en av mina sidor med artikel om Rosenrot.

 

Källa:
Örtmedicin, Naturens läkande kraft. Av Mic McMullen.
Samt annat material från näringsterapeututbildningen, bland  annat från Ingrid Franzon

Johannesört
Är känd för att mildra depressioner, oro, ångest. Är lugnande och bra också vid sömnsvårigheter. Nedan följer en artikel om Johannesört från Aftonbladet.

Johannesört bättre än lyckopillren den är till och med bättre än de nya antidepressiva medicinerna, visar en ny undersökning.
- Det är ett genombrott, säger docent Rolf Nordemar vid S:t Görans sjukhus.I natt släpptes resultatet från en ny studie som visar att Johannesört. Till och med när det gäller svåra depressioner får de nya lyckopillren, så kallade SSRI-preparat, stryk av den gamla läkeörten.

- Det är ett mycket glädjande besked eftersom många av mina patienter inte klarar av de biverkningar som SSRI-medicinerna ofta medför, säger docent Rolf Nordemar, läkare på smärtkliniken vid S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Örten en vinnare
Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften British Medical Journal, är en jämförelse mellan extrakt från Johannesört och den antidepressiva medicinen Paroxetin. Till mångas stora förvåning vinner Johannesört. Bortsett från att örten enligt studien har något bättre verkan mot depressionen har den också färre biverkningar.

- Det mest positiva är frånvaron av icke önskvärda sidoeffekter, säger doktor Angelika Dienel, en av forskarna bakom studien.

Johannesört säljs recept fritt  på apoteket och i hälsokostaffärer. Angelika Dienel understryker dock att man inte bara kan ersätta sina antidepressiva mediciner med Johannesört.

Farligt kombinera
Preparat med Johannesört säljs receptfritt – Det trots allt vara farligt att kombinera Johannesört med vissa mediciner. Detta måste man kontrollera noggrant på preparatets bipacksedel, säger hon.

Källa
:
Aftonbladet