HälsoVägvisaren Annettes Hemsida

Om vår mat och betydelsen av tillräckligt med näring

Jag har en ny hemsida påVälkommen hit istället!  Genom vår moderna kost har vi svårt att få i oss de Vitaminer och Mineraler som vår kropp behöver för att få de byggstenar som behövs för kroppens alla funktioner och för att kunna reparera sig själv. Studier visar att endast en av fem Svenskar får i sig tillräckligt med frukt och grönt, 71 % äter bara 1-2 frukter eller grönsaksportioner dagligen. Detta kan jämföras med stenålderskosten som bestod av 10-12 portioner grönsaker, växter, alger och frukt dagligen. Studier visar att folkgrupper som äter mer stenåldersbaserad kost, har inte samma problem med de sjukdomar som vi har mycket av i västvärlden. Mer om detta står i ”Maten och folksjukdomarna” som Staffan Lindeberg har skrivit utifrån den forskning som han har gjort.

 

Utarmade jordar
Men även om vi äter mycket frukt och grönsaker så kan det ändå vara svårt att få i sig tillräckligt av Vitaminer och Mineraler. Studier visar också att våra frukter och grönsaker idag inte innehåller samma mängd mineraler och andra nyttigheter som de gjorde för 50-60 år sedan. Detta beror troligen på våra moderna jordbruksmetoder, där man använder konstgödsel och endast tillför kväve, fosfor och kalium (ev. kalcium) och inte alla de mineraler som fullgod odling kräver, jordarna utarmas på näring och frukter plockas innan de är färdiga. Studier har visat att ekologiskt odlade frukter och grönsaker hade dubbla mineralinnehållet jämfört med vanliga kommersiella grönsaker.

Kroppens avgiftning
Vi får dessutom i oss för mycket av ämnen som rubbar vår balans i form av kemiska miljögifter, tungmetaller som kvicksilver, socker, alkohol, nikotin, läkemedel, tillsatser i maten osv. Allt detta gör att kroppen behöver mer näringsämnen för att stödja kroppens avgiftning. Får vi inte i oss tillräckligt av t.ex. antioxidanter som A-, C- och E-vitamin, Selen, Zink, Mangan, Koppar, Betakaroten och Glutation, som behövs för att  stödja kroppens avgiftning, så börjar toxiner (gifter) cirkulera i kroppen och kan börja ge diverse diffusa symtom.

Matsmältningen
Dessutom behöver vi en fungerande matsmältnings så att vi kan tillgodogöra oss det vi äter. En väl fungerande matsmältning är avgörande för en god hälsa. För att matsmältningen ska fungera väl behöver vi äta i lugn och ro, tugga maten väl och ha tillräckligt av enzymer och saltsyra. För att stärka sin hälsa är det väsentligt att börja med att stödja matsmältningen.

Vitaminer och mineraler
Vitaminer och mineraler  behövs för att enzym- och hormonsystemen i kroppen ska fungera och dessa system har både fysiska och psykiska funktioner. Mineraler, spårämnen och vitaminer kan inte fungera var för sig utan står hela tiden i relation till varandra. När ett enstaka mineral påverkas i kroppen, så att det finns för lite eller för mycket inverkar det på andra mineraler som i sin tur påverkar andra. Om vi t.ex. äter för mycket Kalcium kan detta leda till minskade upptag av Zink, Järn, Fosfor och Magnesium.  Många människor har brist på både B-vitaminer och mineraler som Magnesium och Zink. 


De vanligaste fysiska besvären som personer klagar över är t.ex. trötthet och värk som orsakas eller som försämras av otillräckliga eller obalanserade mängder näringsämnen. Många sjukdomar kan orsakas av långvariga vitamin- och mineralbrister eller obalanser men också av att vi belastas av olika patogener och gifter. För att stödja kroppens immunförsvar är det också viktigt att ha tillräckligt med vitaminer och mineraler.

På min sida om Hårmineralanalys kan man läsa mer om vilken betydelse förhållande mellan olika mineraler har och vilka symtom det ger vid obalanser.
Samman