HälsoVägvisaren Annettes Hemsida
Om Zink och Koppars samband med hormonbalansen

Österogen/progesteron och Koppar/zink

Progesteron (gulkroppshormon) och Österogen produceras i äggstockarna. Det finns ett samband mellan Zinknivåerna i kroppen och Progesteron och mellan Kopparnivåerna och Österogen. I en Hårmineralanalys kan man se hur förhållandet mellan Zink och Koppar är.  

När det är obalans mellan Koppar och Zink, och man har höga Kopparnivåer kan det ge följande besvär
:

 • PMS-besvär
 • Lättretlighet,
 • Depression
 • Akne
 • Myom
 • Endometriosbesvär
 • Kraftigt menstruellt flöde
 • Förlängt menstruellt flöde
 • Vätskeansamling
 • Candidaöverväxt

Höga Kopparnivåer kan uppkomma av olika orsaker:

·     Födoämnen, då man äter och dricker mycket av choklad, avocado eller vitt vin.

·     Kopparspriral och P-piller höjer Kopparnivåerna i kroppen

·     Vattnet man dricker innehåller höga Kopparhalter

·     Nedsatt leverfunktion. När levern inte fungerar som den ska kan man lagra 30-40 gånger normala mängder Koppar. Även blockering av gallgångarna med kolesterolstenar hindrar Koppar utsöndringen.

·      Graviditet gör att Östrogennivån ökar och den högsta nivån är under de sista 3 månaderna före förlossning. Alla föds med höga Kopparhalt i kroppen. Nivån minskar gradvis, men människor med sämre avgiftningsförmåga blir aldrig av med den höga Kopparhalten.

·        Belastning av Östrogenliknande miljökomponenter som finns i bekämpningsmedel, petrokemikalier och annat avfall, resulterar i en överdriven Östrogenstimulering i hela kroppen.

·        Skölkörtelfunktion som är nedsatt (kan var ärftligt) kan även detta orsaka ett överskott av Österogen, eftersom utsöndringen av Koppar minskar då.

Låg Kopparnivå till Zink

Kvinnor med högt Zink (Progesteron) till Koppar (Österogen) kan få besvär efter mensdagarna men mår bäst veckan före mens. De har oftast kort och lätt mens.

 

Balansera Öterogendominans med Naturligt Progesteron

I den industriella delen av världen är det väldigt vanligt med Östrogendominans, vilket orsakar mycket besvär både för män och kvinnor.
Förutom att balansera Zink och Kopparnivån kan man även motverka Östrogenets överstimulering med Naturligt Progesteron. Naturligt Progesteron utvinns från växtämnen och har samma kemiska struktur som kroppseget Progesteron. Syntetiskt Progesteron som används inom sjukvården som Provera, liknar naturligt Progesteron men har kemiskt ändrats för att patenteras, det syntetiska Progesteronet har mycket biverkningar. 

Flertalet Naturliga progesteronkrämer är framställda från mexikansk vild Jamsrot. Jamsrot har en långvarig och väldokumenterad historia som medicinalväxt bland Sydamerikas indianer.  

Naturligt Progesteron bidrar till att:
Bibehålla en stark benstomme, förebygger benskörhet, stärker hjärt-kärlfunktionen,  samt förbättrar övergångsbesvär.
 

Naturligt Progesteron förebygger cancer
Enligt Dr Lee som under 25 år arbetade med Naturliga Hormoner förebygger Naturligt Progesteron också cancer.
Överskottsöstrogen ska regleras via lever och galla, personer med försvagad leveravgiftning löper en ökad risk för hormonutlöst cancer. Östrogendominans aktiverar en cancergen som kallas BCl2.

Naturligt Progesteron aktiverar en anti-cancer gen som har fått namnet P53 som minskar celldelning, Naturligt progesteron  minskar också effekten av genen BCl2 som ökar celldelning samt hämmar apoptosis (programmerad celldöd).

Dr John Lee riktar även uppmärksamheten på en viktig sak som misstolkas av en del läkare och forskare. Enligt flera studier visar det sig dels att östrogendominans orsakar prostatacancer samt att det finns fler progesteronreceptorer vid aggressiv bröst- och prostatacancer. Denna observation har lett till att många läkare har uppfattningen att detta indikerar att progesteron förorsakar en mer aggressiv form av bröst och prostatacancer. Vad man inte förstått säger dr Lee; är att kroppen försvarar sig mot östrogendominans genom att bilda fler progesteronreceptorer. Detta sker för att kroppen försöker återställa hormonbalansen genom en ökad känslighet för progesteron hos cellerna. En ökning av antalet progesteronreceptorer är därför ett uttryck av förhöjt östrogen i förhållande till progesteron och är kroppens sätt att försöka skydda sig mot detta.


Progesteronkräm
Naturligt Progesteron tas upp bättre som hudkräm än i kapslar och tabletter. Det finns olika Jamsrots krämer med olika potent effekt.
 

Kan Progesteronkräm vara till hjälp vid Övergångsbesvär ?     

Progesteron och Östrogen arbetar i samverkan. Närvaron av Progesteron gör kroppens Östrogenreceptorer mer känsliga och det cirkulerande Östrogenet arbetar bättre utan att den verkliga nivån av Östrogen förändras. Eftersom kvinnor även efter klimakteriet kan producera en viss mängd Östrogen, finner många kvinnor att tillskott av Naturligt Progesteron är tillräcklig eller åtminstone en del av bilden när man ska ta itu med symptomen. För kvinnor som är mycket smala, som fått livmodern bortopererad när de var yngre, eller har speciella riskfaktorer, som hög kolesterolhalt eller svår benskörhet, kanske det kommer att behövas någon form av Östrogen ( i form av Östriol som inte ger cancer vilket finns i Ovesterin) eller naturligt växtöstrogen.

Tester:
Det finns salivtester att göra för att se hur balanser är mellan Progesteron och Österogen. Vi ska ha 300 gånger mer Progesteron än Österogen men ofta har vi mer Österogen än Progesteron.
Blodprov ger inte en rättvis bild av balanser mellan dessa hormoner.

Mer information om Kvinnohälsa
Finns att läsa kan på www.kvinnohalsa.se Ingemar Joelsson, medicine doktor och professor emeritus i kvinnosjukdomar, står bakom den här nämnda webb-platsen.
 

Källor:

 • ”Näringsmedicinsk Uppslagsbok” och ”Lev ung längre” av Peter Wilhelmsson
 •  Hårmineralanalys kompendium av Sture E. Thorngren
 • Info. från Dr John R. Lees bok "Natural Progesteron, The Multiple Roles Of A Remarkable Hormone"

Sammanställt av :
Annette Löfman, Näringsterapeut i Lund