Hälosvägvisaren Annettes hemsida

Vattnet en miljöbomb?

Läkemedelsrester och andra kemikalier i kranvattnet; en tickande miljöbomb?

Nyligen har en hel del oroande uppgifter framkommit som tyder på att vattenkvaliteten blivit sämre på senare år. Ofta har vi fått höra att just Sverige har “världens bästa vatten”. Detta, vårt viktigaste livsmedel, transporteras till oss med rörledningar som byts ut i en takt på ca 130 år! Den rekommenderade tiden är 30 till 60 år. En del av dessa rör består dessutom av asbest och koppar. Men tyvärr uppdagas nu värre problem än så.

Miljödirektören vid Stockholms läns landsting, professor Åke Wennmalm varnar till och med sina egna barn för att dricka kranvattnet. Han har länge propagerat för bättre vatten och en annan källa än Mälarvattnet som innehåller allför stora mängder läkemedelsrester och andra kemikalier. Han menar exempelvis: “ Alla får i sig det här hela livet. Det går inte att veta vad det får för effekter, men om vi väntar och upptäcker att det ger problem är det för sent. Det är dags att göra något nu” . Vidare: “..när vi hittar läkemedelsrester i vattnet lär det finnas andra kemikalier, som kan ge utvecklingsskador på foster”.

Se länk här: http://www.metro.se/se/article/2007/07/26/06/1254-45/index.xml  

I Göteborg brottas man också med stora problem.

Agneta Granberg (M) kommunalråd och vice ordförande i kretsloppsnämnden, varnar för att vattnet blivit sämre på senare år och att det finns ökad risk att göteborgarna smittas av svåra sjukdomar och det finns ökad risk för spridning av parasiter och virus genom dricksvattnet. De klordoser som tillåts idag biter dessutom inte på dessa parasiter och virus. Vidare säger hon i en debattartikel den 23 oktober 2009 att det är osäkert hur man kan få bort läkemedelsresterna.
Se länk här.
http://www.agnetagranberg.nu/pages/default.aspSectionID=1973&ArticleID=8761&ArticleGroup_nyheterArkivName=

I information från Landstinget Dalarna kan vi läsa att miljökemisten Nicklas Paxeus vid Gryyab, ett av landets största reningsverk berättar att man undersökt hur läkemedel tas om hand i reningsprocessen. Man påvisade över 20 aktiva substanser i det renade avloppsvattnet. Ett flertal gick igenom i helt oförändrad form. Nicklas Paxeus tror inte att det går att ta bort alla läkemedelsrester ur vattnet med den process som används idag, utan det måste till en ny, omfattande filtreringsmetod. Forskare har konstaterat att könsmognaden hos fisk är försämrad och försenad längs Sveriges kust. I Uppland har man fångat mört som har både testikelvävnad och äggceller i samma fortplantningsorgan. Undersökningar visar att man kan påträffa både antibiotika och östrogen i såväl grund- som dricksvatten i Sverige.

Se länk här: http://www.ltdalarna.se/templates/Base____2615.aspx

En studie från Örebro universitet, som publicerats i Science of Total Environment, visar enligt professor Per-Erik Olsson att även läkemedel i mycket låga koncentrationer har en effekt, och att de tillsammans har en större effekt än var för sig. Han menar att alla läkemedel som släpps ut i naturen bör betraktas som föroreningar och många av dessa finns också i dricksvattnet. Eftersom de kan vara häsofarliga för både människor och andra levande organismer är det oerhört viktigt att undersöka vilka effekter de har, inte minst tillsammans.

Se länk här: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/orebro_universitet/pressrelease/view/laekemedelsrester-i-vatten-paaverkar-maenskliga-celler-275681

I den vetenskapliga tidskriften Lancet kan man läsa om en viktig rapport från två forskare som presenterat en sammanställning av över 200 kemikalier som har en bevisad hjärnskadande effekt på vuxna vid förgiftning. Forskarna varnar nu för att flera hundra vanliga industrikemikalier kan påverka utvecklingen negativt hos foster och spädbarn. De hävdar att vi står inför en tyst pandemi där miljontals barn världen över redan har drabbats av hjärnskador. Vi kan vidare i rapporten läsa om att det finns risk för att vi håller på att gå över mot en allmän förgiftning där olika kemikalier samverkar i en slags cocktail-effekt.. 

Se länk här: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vanliga-kemikalier-skadar-barns-hjarnor-1.690788

Läs mer om vattenrening på www.ecoop.se ,  
Där kan du också beställa jättebra vattenrenare av olika slag.

Vattenreningare kan också beställas via Ekobutikens webb-butik
http://www.ekobutiken.se/?affiliate=3215