HälsoVägvisaren Annettes Hemsida

Naturskyddsföreningen har på sin hemsida information om kemikalierna i våra kläder, här är lite om detta.

När bomull odlas och kläder tillverkas används en mängd olika giftiga kemikalier. I många fall sitter kemikalierester kvar i plagget du köper i klädaffären.

Gifter i jeans

I ett test av de sex vanligaste jeansmärkena i Sverige som SVT Plus låtit göra, hittades ett antal kemiska ämnen. Bland annat höga halter av nonylfenoletoxilater. Ett ämne som Naturskyddsföreningen hittat i handdukar vid en tidigare undersökning. När det ämnet bryts ner bildas miljögiftet nonylfenol som är skadligt för vattenlevande organismer och även kan ge fosterskador.

Här svarar Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt-chef Eva Eiderström på några frågor om jeans och miljögifter med anknytning till SVT:s jeanstest:

Vad kan jag göra för att undvika att köpa giftiga jeans?
Köp miljömärkt, second hand eller swappa – fråga i butik.

Kan man se på jeansen om de behandlats med kemikalier?
Nej, (eller ja, jeans har alltid behandlats med mängder av kemikalier...)

Finns det några jeansmärken som är bättre än andra?

Det vet vi inte. Av sex undersökta hade tre olika typer av miljögiftsrester. Miljömärkta ska vara fria från den typen av rester som nu hittades.

Vilka miljömärkningar finns för jeans?
Samma märken som för andra textilier: Bra Miljöval, Svanen, Eco Sustainable Textile, GOTS och EU-blomman är pålitliga märkningar.

Är det tillåtet att använda de här kemikalierna i produktionen av kläderna?

Nonylfenoletoxilat är förbjudet att använda i EU om det finns risk att det kommer ut i vatten. EU:s vattendirektiv ställer krav på att det inte ska finnas i våra vattendrag över gränsvärden – men det finns ingen lagstiftning som ställer upp regler för att det inte ska få finnas i importerade varor. Dessutom är det inte förbjudet att exportera det.

Finns gifterna även i jeans för barn?
Plus har inte testat barnjeans, så det vet vi inte.

Gifter i tröjtryck

Naturskyddsföreningen hittade miljögifter vid ett test av 20 vanliga t-tröjor. Trycket i de undersökta tröjorna släpper ifrån sig cancerframkallande och hormonstörande ämnen som samlas i dammet hemma.

Gifter i barnkläder

Göteborgs miljöförvaltning hittade höga halter av kemikalien ftalater vid ett test av fem barntröjor. I en av tröjorna var halten mer än tio gånger högre än vad som är tillåtet i leksaker.

Utekläder för barn

Även så kallade allväderskläder för barn innehåller miljöpåverkande och hälsoskadliga ämnen. I en undersökning från 2006 flourerande kemikalier som kan skada fortplantning och hormonfunktioner hos däggdjur.

Som förälder finns en del att göra för att undvika de här gifterna. Bland annat att välja regnkläder utan PVC. Tätvävd bomull och ylle kan också fungera som naturligt vattenfrånstötande plagg.

Ett smartare mode

Självklart går det att gilla mode och samtidigt bry sig om miljön och undvika en massa kemikalierester närmast kroppen. Det gäller bara att vara lite smartare och välja plaggen med lite mer omsorg. Till exempel är re-designade plagg smart, likaså att köpa vintagekläder istället för nytt ibland.

Läs mer om hur du kan undvika gifter i kläder på naturskyddsföreningens hemsida www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/Aktuellt/?news=14323