HälsoVägvisaren Annettes Hemsida
Anthony William och Eckhart Tolle visar vägen till ett helare liv

Anthony William är ett Medicinskt medium och han har bl.a. skrivit böcker "Medial läkning", "Kostguiden" och "Sköldkörtelns hemlighet" som översatta till svenska.

Huvudbudskapet som Anthony vill förmedla i dessa böcker är att vi alla kan läka och det har stor betydelse vilken mat vi äter. Anthony förmedlar hopp om att alla kan få livet tillbaka, han menar att det finns anledningar till att många människor är sjuka och att detta går att göra någonting åt. 


Eckhart Tolle har skrivit boken  " Lev livet fullt ut" och har med den  etablerade  sig som en av vår tids ledande andliga lärare, den uppföljande boken heter   "En ny jord, Ditt  inre syft"

Eckhart böcker handlar om hur vi kan leva mer närvarande i nuet och hur vår livskvalitet kan öka när vi med enkla övningar tränar oss att vara närvarande här och nu.

Eckhart Tolle är en inspirerande andliga lärare, hans enkla och samtidigt insiktsfulla budskap har hjälpt tusentals människor att finna inre frid och tillfredsställelse. 


Här är ett utdrag av något av det Eckhart skriver om i sin bok "En ny jord, Ditt inre syft", här beskriver han en form av inre miljöförstöring:

"I det egostyrda mönstret ligger den egobaserade tvångsmässiga vanan att finna fel och att klaga på andra. Jesus åsyftar detta när han sa " Varför ser ni flisan i er broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget"? I bibeln förblir svaret på denna frågan obesvarad men svaret är naturligtvis: När jag kritiserar andra eller fördömer en annan person får det mig att känna mig större och mer överlägsen. Att klaga är egots favoritstrategi för att stärka sig själv. Varje klagomål är en liten historia som sinnet hittar på och som du helt och hållet tror på. Det gör ingen skillnad om du klagar högt eller bara i dina tankar."
 
"En person som befinner sig i egots grepp ser dock inte lidandet som lidande, utan ser det bara som en normal och lämplig reaktion i en given situation. Egot kan i sin blindhet inte se vilket lidande det åsamkar sig själv och andra. Negativa tillstånd som ilska, oro, hat, bitterhet, missnöje, avundsjuka och svartsjuka ses inte som negativa utan som helt berättigade och uppfattas dessutom inte som om de kommer inifrån utan som att de orsakas av en annan person eller av någon yttre faktor.
 
Egot kan inte skilja mellan en situation och sin egen tolkning av och reaktion på denna situation. Dessutom misstolkas lidandet och negativitet ofta av egot som välbehag, eftersom egot till en viss gräns stärker sin egen position genom det.
 
Ilska och bitterhet stärker till exempel egot oerhört genom att öka upplevelsen av separation, betona avståndet till andra och skapa en till synes ointaglig mental befästning i form av att "ha rätt". Det finns inget som stärker egot mer än att ha "rätt".
 
Om du kunde observera de psykologiska förändringar som äger rum i din kropp när du befinner dig i sådana negativa tillstånd, vilken skadlig inverkan de har på ditt hjärta, matsmältning, immunförsvar och oräkneliga andra kroppsfunktioner, skulle det bli absolut tydligt att sådana tillstånd faktiskt är sjukliga,  att de är en form av lidande och inte välbehag.
 
Närhelst du befinner dig i ett negativt tillstånd finns det något i dig som vill ha denna negativitet, som uppfattar det som angenämt eller som tror att det kommer att ge dig det du vill ha. Vem skulle annars vilja hålla fast vid det negativa, göra sig själv och andra olyckliga och skapa sjukdom i kroppen? Om du märker att du bär på negativitet och samtidigt kan vara medveten om att det finns något i dig som finner nöje i den eller anser att den har ett fördelaktigt syfte, håller du på att bli direkt medveten om egot. I samma ögonblick som det händer har din identitet förändrats från ego till medvetenhet. Det betyder att egot håller på att krympa och att medvetenheten håller på att öka."

I boken ges råd hur man kan börja vara mer i nuet och lägga märke till mellanrummet. Varaktigheten i dessa mellanrum avgör vilken förmåga vi får av att njuta av livet och känna samhörighet med andra människor och naturen.